Contoh RPH Didik Hibur Tahun 4TEMA
KEKELUARGAAN
TAHUN
4 MELUR
TAJUK
Keluargaku
MASA
9.30 – 10.30 pagi
STANDARD PEMBELAJARAN
4.1.1
Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
  i. 1. Menyebut  lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.
AKTIVITI

1.    Murid menonton klip video iklan Hari Raya terbitan Petronas dan bersoal  jawab tentang klip video.
2.    Murid diperdengarkan lagu “Can Mali Can”.
3.    Murid membaca lirik lagu “Can Mali Can”.
4.    Murid menyanyi lagu “Can Mali Can”  dengan iringan muzik.
5.    Menyatakan nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu dalam aktiviti secara berkumpulan.
6.    Menyenaraikan kata ganti nama tunjuk dalam lirik lagu dan menuliskan ayat  dalam lembaran kerja.
2
PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu  :  Pendidikan Islam, Pendidikan Muzik
Nilai  :  Kasih sayang
EMK :  Kreativiti Dan Inovasi
KB    :  Mencipta metafora 
BAHAN BANTU BELAJAR
Komputer riba, LCD, lembaran kerja
PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Murid menyanyi lagu Can Mali Can.
REFLEKSI
24 daripada 26 murid dapat menyanyikan lagu Can Mali Can dengan iringan muzik. 2 diberikan pemulihan membaca lirik lagu dengan bimbingan guru.

Ulasan

Catat Ulasan