RPH Kemahiran Menulis KSSR BM Tahun 4RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA

TEMA
KEBUDAYAAN KITA
TAHUN
4 MAJU
TAJUK
Makanan Masyarakat Melayu
MASA
9.30 – 10.30 pagi
STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.3
Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
  i.       Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

AKTIVITI


1.    Murid membaca petikan teks secara mentalis.
2.     Murid membina dan menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis.

Pemulihan
Murid melengkapkan jawapan pemahaman teks yang sama tetapi soalan yang berbeza dan lebih mudah.
Pengayaan
Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan lain.
PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu  :  Kajian Tempatan
Nilai  : Bekerjasama, Bersyukur
EMK :  Keusahawanan
KB    :  Menjana Idea, Mengecam
BCB  :  Mencatat maklumat     
BAHAN BANTU BELAJAR
Ketupat, daun kelapa muda, lembaran kerja
PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN
Murid  membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.
Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.
REFLEKSI

Ulasan